SCHOOL STAFF

Greg Adams

Principal and 4/5/6 Class Teacher

Greg

 

 

Sue Hird                                                                                Emily Campi

2/3/4  Class Teacher and Phys Ed/Sport Teacher                               2/3/4  and Arts teacher (Monday & Wednesday)

(3)                                                                                                                                 Campi, Emily

 

Chloe Wren

P-1 Teacher

Chloe

Angie Jones

Music & Italian

 

Judi Ficken

Business Manager

(2)

 

Jeanette Coulter

Education Support Officer

Library

(1)

 

 

Sunanta

Cleaner

 

Helen McLaren

MARC (Library)

 

Sally Bentley

MAC (Art)